Architektura | Drewno | Kamień | Metal | Szkło | Zabytki przemysłu i techniki | Rewitalizacja

Informacje o projekcie - 3.edycja

Założenia programowe i grupa odbiorców

Założeniem realizowanego przez Fundację Hereditas projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” jest poszerzenie i dostosowanie do potrzeb współczesnej gospodarki kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół na kierunkach związanych z architekturą, budownictwem oraz konserwacją architektury i wystroju architektonicznego.

Obszary programowe stażu:

  • konserwacja architektury i wystroju architektonicznego – nowe techniki (kamień, metal, drewno, szkło),
  • projektowanie Auto, Archi CAD,
  • praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie,
  • dwa autokarowe wyjazdy - praktyki terenowe (dwory i pałace Mazowsza
    i rewitalizacja architektury postindustrialnej Łodzi).

Wybór grupy odbiorców podyktowany został z jednej strony pozyskaną w trakcie kontaktów roboczych Fundacji Hereditas z konserwatorami zabytków wiedzą wskazującą na brak praktyki wśród absolwentów szkół zawodowych zatrudnionych przy pracach budowlanych przy obiektach zabytkowych. Z drugiej strony na potrzebę udziału w projekcie podnoszącym kwalifikacje wskazywali sami nauczyciele (ankiety wypełniane w pierwszej edycji projektu), dla których kontakt z funkcjonującym współcześnie przedsiębiorstwem budowlanym i ze specjalistycznymi pracowniami konserwacji kamienia, sztukaterii, drewna, witrażu jest okazją do poznania nowoczesnych technologii i metod stosowanych w konserwacji zabytków czy rozwiązań informatycznych w projektowaniu budowlanym.

Niniejszy portal internetowy to jeden z trwałych efektów realizacji pierwszej i drugiej edycji projektu, który na bieżąco rozbudowywany jest o kolejne elementy.
Na portalu umieszczone są najważniejsze treści programu (materiały specjalistyczne) staży realizowanych w ramach „Aedifico et conservo”. Materiały będą na bieżąco aktualizowane, a w przyszłości rozbudowywane – portal w założeniu ma stać się narzędziem pozyskiwania informacji, wymiany doświadczeń i aktualizacji wiedzy nauczycieli. W 3. edycji projektu dodano panel QR-kodów – dla wybranych pomieszczeń pałacu w Guzowie. QR-kody są także dostępne z poziomu obiektu – uczestnicy staży "Aedifico et Conservo III" podczas prac na terenie obiektu mogą skanować QR-kody za pomocą telefonu komórkowego z aparatem ze specjalną aplikacją i wykorzystywać umieszczone pod kodami materiały. Treści opracowywane są z myślą o nauczycielach szkół zawodowych na kierunkach zbieżnych z przedmiotową tematyką projektu.

Mamy nadzieję, że teksty i wskazówki zawarte na niniejszym portalu staną się inspiracją do konstruktywnego łączenia teorii z praktyką w ramach przekazywania pozyskanej wiedzy wychowankom, tak jak udział w projekcie posłuży optymalizacji współpracy konserwatorów i architektów (w tym przypadku jako przedstawicieli rynku pracy) i przyszłych wykonawców robót budowlanych przy zabytkach – dzisiejszych uczniów szkół zawodowych na kierunkach związanych z architekturą, budownictwem i konserwacją zabytków.

1 2 [3]
FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl