Architektura | Drewno | Kamień | Metal | Szkło | Zabytki przemysłu i techniki | Rewitalizacja

Informacje o projekcie - 3.edycja

Aedifico et Conservo – pierwsza edycja projektu (2010-2011)

Od października 2010 r. do czerwca 2011 r. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z terenu całego kraju brali udział w zorganizowanych w Warszawie szkoleniach prowadzonych w rzeczywistych warunkach środowiska pracy – warsztatach w terenie i w pracowniach konserwacji zabytków (kamienia i sztukaterii, drewna, metalu, witrażu) oraz w stażu w przedsiębiorstwie budowlanym, wizytach studyjnych w obiektach zabytkowych, w objazdach badawczo-naukowych po Mazowszu (zabytki regionu, w których trwają prace konserwatorskie). Uczestniczyli ponadto w kursie projektowania w programach AutoCAD i ArchiCAD. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów, zawsze jednak z naciskiem na część praktyczną (treści teoretyczne wprowadzane są w takim stopniu, w jakim stanowią konieczny element działań praktycznych), z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W projekcie wzięło udział 40 osób.
Wychodząc naprzeciw określonym założeniom projektu: powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy i udział pracodawców w procesie kształcenia, program opracowany został przez zespół współpracujących z Fundacją Hereditas ekspertów – konserwatorów zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego, praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracach terenowych i prowadzących pracownie konserwatorskie. Autorzy poszczególnych, tematycznych części programu byli jednocześnie wykładowcami i trenerami szkoleń realizowanych w ramach projektu.
W rezultacie realizacji projektu – w oparciu o przygotowane zaplecze merytoryczne (materiał dydaktyczny opracowany przez zespół ekspertów), jak i wypracowaną metodykę – opracowany został podręcznik z Programem Doskonalenia Zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach związanych z architekturą, budownictwem oraz konserwacją architektury i jej wystroju.

Aedifico et Conservo – kontynuacja projektu (2011-2013)

Program drugiej edycji projektu przewiduje uczestnictwo 320 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwach budowlanych: ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe) i konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego, oraz w Pracowni Brzozowski&Grabowiecki. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp. Staże prowadzone będą w oparciu o Program Doskonalenia Zawodowego (PDZ) przygotowany na podstawie wniosków i rekomendacji rozwiązań wypracowanych w pierwszej edycji projektu przez ekspertów Hereditas / ARTIN / Pracownia Brzozowski&Grabowiecki oraz przy czynnym udziale szkół, które przystąpiły do projektu. Współpraca przy tworzeniu PDZ oraz udział szkół w samych stażach pomoże wypracować dobre modele i wzorce współpracy szkół z przedsiębiorstwami, co – między innymi – będzie miało pozytywny wpływ na kształt szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Aedifico et conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce – kontynuacja projektu (2012-2014)

Program trzeciej edycji projektu przewiduje uczestnictwo 320 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach architektoniczno-budowlanych i mechanicznych w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym: ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe) i konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp. Staże prowadzone są w oparciu o Program Doskonalenia Zawodowego (PDZ) przygotowany na podstawie wniosków i rekomendacji rozwiązań wypracowanych w dwóch poprzednich edycjach projektu przez ekspertów Hereditas i ARTIN oraz przy czynnym udziale szkół, które przystąpiły do projektu. Współpraca przy tworzeniu PDZ oraz udział szkół w samych stażach pomoże wypracować dobre modele i wzorce współpracy szkół z przedsiębiorstwami, co – między innymi – będzie miało pozytywny wpływ na kształt szkolnictwa zawodowego w Polsce.

1 [2] 3
FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl