Aktualności

07.02.2011r. - Wyniki rekrutacji na kurs na przewodnika miejskiego

Fundacja Hereditas podaje do wiadomości wyniki rekrutacji osób, które zgłosiły chęć uczestniczenia w kursie na przewodnika miejskiego, który organizowany jest w ramach projektu "Na prawym brzegu. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących Prażan". Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki (POKL 8.1.1). Komisja rekrutacyjna obradująca 4 lutego 2011, pod przewodnictwem kierownika projektu Agnieszki H. Rudkowskiej, zdecydowała o przyjęciu 40 osób oraz o utworzeniu listy rezerwowej, z której rekrutowani będą kolejno uczestnicy w momencie rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

16.01.2011r.

13 grudnia 2010 r. w Warszawie została podpisana Umowa o Dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych - reprezentantem Woj. Mazowieckiego a Fundacją HEREDITAS na realizację projektu: "Na prawym brzegu. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących Prażan".
Działania projektu realizujemy od 1 grudnia 2010.

FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl