fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Nasze wydawnictwa


Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej. Studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od XVI do początku XVIII wieku

Tekst wzbogaca rozbudowany materiał ilustracyjny, bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa, aneksy: charakterystyka materiałów kamieniarskich i rzeźbiarskich w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, listy zabytków rzeźby i małej architektury XVI - 1.ćw. XVIII w. w dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów z podziałem według kryterium materiałoznawczego i w układzie chronologicznym, tabele, wykresy, indeksy: osobowy i nazw geograficznych.

Michał Wardzyński,Marmur i alabaster w rzeźbie i małej architekturze Rzeczypospolitej. Studium historyczno-materiałoznawcze przemian tradycji artystycznych od XVI do początku XVIII wieku / Marble and Alabaster in Sculpture and Small-Scale Architecture in the Polish-Lithuanian Commonwealth 16th ? Early 18th-Century Transformation of Art Traditions through the Lens of History and Materials Scene

Wydawca: Fundacja Hereditas
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Objętość: 924 strony
Format: A4
Oprawa: twarda, szyto klejona
Streszczenie w języku angielskim
Indeks osób
ISBN: 978-83-937739-4-7
Cena: 230 PLN

Tekst wzbogaca rozbudowany materiał ilustracyjny, bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa, aneksy: charakterystyka materiałów kamieniarskich i rzeźbiarskich w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, listy zabytków rzeźby i małej architektury XVI ? 1. ćw. . XVIII W. w dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów z podziałem według kryterium materiałoznawczego i w układzie chronologicznym, tabele, wykresy, indeksy: osobowy i nazw geograficznych.

Zobacz spis treści

Książka została wydana przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Patronat medialny:
   

« powrót do listy książek