fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Nasze wydawnictwa


Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850-1939 / Discovering Heritage Again. Architectural Detail 1850-1939
Praca zbiorowa pod redakcją… naukową prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej
Recenzenci:
- dr hab. Jakub Lewicki prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek prof. PŁ (Politechnika Łódzka)
- dr inż. arch. Agata Wagner (Politechnika Warszawska)
Wydawca: Fundacja Hereditas, Cena: 80 zł
Nakład wyczerpany.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Objętość: 471 stron
Format: 24,7 x 17,9 cm
Oprawa: miękka ze skrzydłami
Streszczenie w języku angielskim
Indeks osób
ISBN: 978-83-937739-4-7

Tekst wzbogaca rozbudowany materiał ilustracyjny, szczegółowa bibliografia przedmiotu oraz podstawa źródłowa.

Książka została wydana przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Patronat medialny:
   

[?] Książka nie wyczerpuje zagadnień detalu architektonicznego i ornamentu
w architekturze historyzmu, secesji, modernizmu. Nie jest syntezą, ale stanowi krok w tym kierunku. Ukazuje różnorodność detalu i wieloaspektowość jego problematyki. Przedstawione w niej zostały rozpoznania terenowe detalu w wybranych ośrodkach, próby typologicznego uporządkowania. W kilku rozdziałach zwraca uwagę podjęcie zagadnień technologicznych, materiałowo-wykonawczych, próby naświetlenia ewolucji wytwórczości od rzemiosła artystycznego do przemysłu. Wskazane zostały wiodące wytwórnie, zagadnienia projektowania, indywidualnego bądź operowania szablonem, wydobyto rolę katalogów wzorów. Oznacza to pokonywanie kolejnych barier w badaniach nad detalem w przyjętym okresie. [?]

prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska
[z Wprowadzenia]

 

SPIS TEKSTÓW (pobierz PDF):

- Wprowadzenie ? prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (Politechnika Warszawska, redakcja naukowa)

- Detale i dekoracje z przełomu XIX i XX w. na przykładzie kamienic krakowskich ?
dr Beata Makowska (Politechnika Krakowska)

- Wykończenie architektoniczne elewacji budynków modernistycznych w Polsce ? dr Robert Hirsch (Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni)

- Zewnętrzna stolarka drzwiowa w architekturze Gdańska-Wrzeszcza na przełomie XIX i XX w. ? prof. dr hab. inż. Jakub Szczepański (Politechnika Gdańska)

- Stolarka okienna z końca XIX i początku XX w. na przykładzie Gdańska-Wrzeszcza ? dr Katarzyna Darecka (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

- Metalowy detal zewnętrzny w architekturze mieszkaniowej Warszawy (1850-1939) ? prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (Politechnika Warszawska)

- Metalowy detal wewnętrzny w architekturze mieszkaniowej Warszawy (1850-1939) ? prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (Politechnika Warszawska)

- Witraże we wnętrzach mieszkalnych i użyteczności publicznej na przykładzie wybranych realizacji Krakowskiego Zakładu Witrażów z lat 1902-1939 ? Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska (Kraków)

- Szyby trawione w architekturze mieszkaniowej końca XIX i początku XX w. na ziemiach polskich ? Małgorzata Maksymiuk (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

- Posadzki ceramiczne i cementowe w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX w. ? Katarzyna Komar-Michalczyk (Fundacja Hereditas)

- Posadzki w dwudziestoleciu międzywojennym ? dr Hanna Faryna-Paszkiewicz (Warszawa)

- Fin de si?cle symbolizmu, czyli semantyczny urok detalu architektonicznego pierwszych budynków Politechniki Gdańskiej ? dr Waldemar Affelt (UMK Toruń)

 

Z RECENZJI:

Teksty dotyczą różnych detali ? różnych elementów architektonicznych, sztukaterii,
posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej, szyb. Bardzo ważną zaletą tomu jest podjęcie
potrzebnej i ważnej problematyki, dotychczas traktowanej marginalnie i często
pomijanej. Istotnym atutem jest duża liczba ilustracji, które stanowią ważną część merytorycznej prezentacji omawianych problemów.

dr hab. Jakub Lewicki prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Podjęta w artykułach problematyka dziedzictwa kulturowego staje się obecnie
w coraz większym stopniu ukierunkowana na praktykę rozpoznania i ochrony detalu
architektonicznego. [?] Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem Autorów tekstów,
jest połączenie poglądów naukowo-badawczych z refleksjami praktyków bezpośrednio
związanych z rewitalizacją dóbr kultury i ochroną prezentowanych elementów
detalu architektonicznego.

dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek prof.   PŁ (Politechnika Łódzka)

W książce przedstawiono, głównie na przykładzie trzech miast: Krakowa, Warszawy
i Gdańska, stan rozpoznania warunków lokalnych związanych nie tylko z typologią
detalu i jego aspektami funkcjonalno-estetycznymi, ale także, co jest niewątpliwym
walorem opracowania, z zagadnieniami techniczno-materiałowymi oraz działalnością
warsztatów wykonawczych, rzemiosła i uprzemysłowionej wytwórczości detalu
architektonicznego. [?] Opracowanie to jest niezwykle potrzebną pozycją w literaturze
omawiającej zagadnienia architektury XIX i XX wieku, a jednocześnie „narzędziem”
przydatnym dla konserwatorów zabytków w zakresie prawidłowego rozpoznania
oryginalnego wystroju architektonicznego elewacji i wnętrz oraz jego odpowiedniej
konserwacji i restauracji.

dr inż. arch. Agata Wagner    (Politechnika Warszawska)

« powrót do listy książek