fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Przekaż 1% podatku

Nasza Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
Dlatego możesz przekazać nam 1% podatku.


Wystarczy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym wypełnisz
"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)":


  1. W rubryce "Nazwa OPP" wpisz: Fundacja Hereditas (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124),
  2. W rubryce "Numer KRS" wpisz: 0000270087 (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)
  3. W rubryce "Wnioskowana kwota" wpisz kwotę stanowiącą 1% podatku.
    Obliczanie 1 proc. nie jest trudne. Należny fiskusowi podatek (PIT-36 - pole 180, PIT-37 - pole 112) trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.
  4. Wyślij PIT - Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.
To wszystko!

Zadeklarowaną kwotę na konto naszej Fundacji przekaże urząd skarbowy
w terminie do 3 miesięcy.

Przekazując 1% podatku wspomagacie Państwo nasze działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, opieki nad zabytkami, rozwoju polskiej kultury oraz wyrównywania szans w dostępie do kultury i edukacji osób w różnym wieku, w tym ze środowisk marginalizowanych. W obszarze naszych szczególnych zainteresowań leży zachowanie i ochrona dziedzictwa cennego kulturowo obszaru warszawskiej Pragi, wśród naszych odbiorców są dzieci i młodzież praska. Przekazane przez Ciebie pieniądze zostaną wykorzystane w jak najbardziej przemyślany sposób, dla dobra odbiorców naszych działań.

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszą działalnością i pomoc!