Aktualności

31.01.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 6(6) listopad/grudzień 2012 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo” pt.
Projekt Fundacji Hereditas wyróżniony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Zachęcamy do lektury!

W miesiącu styczniu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejny staż w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu udział wzięło 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski: 5 kobiet i 4 mężczyzn.

Program merytoryczny staży przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie i rewitalizacji parku przypałacowego. Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe, winiarnia etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa).

Program przewidywał ponadto praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki pracowali nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) oraz – tradycyjnie – pracę nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, odlewy, ciągnięcie gzymsów itp.). W trakcie wizyt studyjnych w łódzkich loftach uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej. Z niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli i nauczycielek spotkało się projektowanie w systemie AutoCAD.

Styczniowy staż spotkał się z pozytywnym przyjęciem uczestników i uczestniczek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych, m.in.:

- Najbardziej podobały mi się zajęcia w pracowni konserwacji drewna i sztukaterii
- Przede wszystkim zabrakło mi… wolnego czasu!
- Odbyte staże będą dla mnie inspiracją na przyszłość!

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu na portalu pojawił się artykuł Joanny Rajchert.

Dodatkowo, w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo”, portal został wzbogacony o przeglądarkę QR-kodów dla wybranych pomieszczeń pałacu w Guzowie, na terenie którego odbywają się staże. QR-kody są dostępne z poziomu obiektu – uczestnicy staży "Aedifico et Conservo" podczas prac na terenie pałacu mogą skanować QR-kody za pomocą telefonu komórkowego z aparatem ze specjalną aplikacją i wykorzystywać umieszczone pod kodami materiały. Na portalu projektu „Aedifico et Conservo” prezentujemy informacje, które umieszczono pod poszczególnymi kodami (patrz obok: Przeglądarka QR-kodów dla pałacu w Guzowie).

W tym miesiącu przeglądarka kodów QR została wzbogacona o następujące kody:

- kod z ogólną informacją dot. obiektu (umieszczony na portyku kolumnowym głównego wejścia do pałacu)
- kod dla sali balowej
- kod dla parku przypałacowego

Informujemy, że są jeszcze dostępne miejsca na staże w ramach 2. edycji projektu: „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:
2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • marzec 2013: 4-8.03.2013 i 18-22.03.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

21.12.2012 r.

Pełnych radości Świat Bożego Narodzenia
oraz wielu satysfakcjonujących dokonań w zakresie
nauczania i konserwacji zabytkowej architektury
w nadchodzącym Nowym Roku 2013

życzy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu „Aedifico et Conservo”
Zespół Fundacji Hereditas

W grudniu na specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo:” https://fundacja-hereditas.pl/portal/ zamieszczony został artykuł Leona Korepty pt. „Adaptacja d. Małej Synagogi w Płocku do funkcji Muzeum Żydów Mazowieckich”. Zachęcamy do lektury! Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze dostępne wolne miejsca na staże w ramach projektu „Aedifico et Conservo”. Poniżej podajemy dostępne terminy staży:

 • styczeń 2013: 7-11.01.2013 i 21-25.01.2013
 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą.

W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularzy zamieszczonych w zakładce Rekrutacja, określając wybrany termin stażu (uwaga: w przypadku braku miejsc na wybrany termin stażu, organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania stażu – po uzgodnieniu z kandydatem na staż – w innym terminie). Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane faxem 22 891 01 62 lub mailem (skan): projekty@fundacja-hereditas.pl, a następnie prosimy o przesłanie oryginałów pocztą na adres Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa. Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.


27.05.2011 r.
PROGRAM ZAJĘĆ 3-4 czerwca 2011 r.

"Konserwacja szkła/witrażu: 3 czerwca (piątek)

prowadzący:

Sławomir Oleszczuk - doświadczony artysta-witrażysta i dyplomowany konserwator dzieł sztuki, członek polskiej sekcji technicznej Corpus Vitrearum Medii Levi. Kieruje Pracownią Witraże Oleszczuk (istnieje od 1989 r.), która prowadziła konserwację m.in. średniowiecznych witraży (kościół Mariacki i Bożego Ciała, Kraków), barokowych (Mauzoleum Piastów, Krzeszów, kościół cysterski w Henrykowie), dziewiętnastowiecznych (Zamek w Malborku). Przy konserwacji Pracownia kieruje się międzynarodowymi wytycznymi CVMA, propagujemy również oszklenie ochronne, które jest pierwszym krokiem w stronę skutecznej i długotrwałej ochrony witraży. www.witrazeoleszczuk.pl

11.00 – 19.00 wykłady, ul. Marszałkowska 4 lok. 4

16.00 – obiad, Wawa Catering, Min. Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6


"Konserwacja metalu" 4 czerwca (sobota)

prowadzący:

Sławomir Safarzyński - rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa, rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników, rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki i zabytków. Prowadzi firmę specjalizującą się w elektrochemii metali szlachetnych. Prowadzi badania naukowe z zakresu technologii chemicznych we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej , Instytutem Mechaniki Precyzyjnej , Instytutem Zabytkoznawstwa w Toruniu. Wykładał na podyplomowym Studium Konserwacji Zabytków Metalowych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Władysław Weker - z wykształcenia metaloznawca, konserwator zabytków metalowych, specjalizujący się w zabytkach archeologicznych, wieloletni pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Jako konserwator pracował w IRRAP we Francji oraz wielokrotnie na misjach archeologicznych w Egipcie.

7.45 śniadanie Hotel Patron

9.00-15.00 wykłady, ul. Marszałkowska 4 lok. 4

Zakończenie projektu, wręczenie dyplomów.

15.15 obiad, Wawa Catering, Min. Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6


10.05.2011 r.
Audyt zewnętrzny

Fundacja Hereditas planuje przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu "Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce" realizowanego w ramach Działania 3.4.3 PO KL. Osoby, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usługi w tym zakresie. Szczegóły dotyczące wyboru wykonawcy są dostępne na stronie projektu w zakładce Przetargi. Termin składania ofert do 17.05.2011 r.


PROGRAM STAŻU 09-22.05.2011 r.

Data Miejsce Wykładowca Informacje o zajęciach
09.05.2011 (poniedziałek)
godz. 11.00-19.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4
(autobus 525)
Bartłomiej Rossa AutoCad / ArchiCad
10.05.2011 (wtorek)
godz. 9.00-16.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4
(autobus 525)
Bartłomiej Rossa AutoCad / ArchiCad
11.05.2011 (środa)
godz. 9.00-16.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4
(autobus 525)
Bartłomiej Rossa
AutoCad / ArchiCad
12.05.2011 (czwartek)
godz. 9.00- 16.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4
(autobus 525)
Bartłomiej Rossa
AutoCad / ArchiCad
13.05.2011 (piątek)
godz. 9.00-16.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4
(autobus 525)
Bartłomiej Rossa
AutoCad / ArchiCad
14.05.2011 (sobota)
godz. 8.00-12.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4
(autobus 525)
Bartłomiej Rossa
AutoCad / ArchiCad
15.05.2011 (niedziela)
godz. 9.00-16.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4
(autobus 525)
Bartłomiej Rossa
AutoCad / ArchiCad
16.05.2011 (poniedziałek)
godz. 9.00-17.00
Zbiórka:
Hotel Patron
Zbigniew Kucharuk Wizyta na terenie PB ARTIN Sp. z o.o.
Piaseczno /
Pracownia architektoniczna Maciej Mazgaj
17.05.2011 (wtorek)
godz. 9.00-19.00
Zbiórka:
Hotel Patron
Michał Krasucki Objazd terenowy: pałac w Guzowie – pałac
w Tułowicach – dwór w Gręzowie (zabytkowa architektura rezydencjonalna – zagadnienia konserwatorskie)
18.05.2011 (środa)
godz. 9.00-16.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4 Andrzej Cichy Wykłady z konserwacji drewna
19.05.2011 (czwartek)
godz. 9.00-16.00
ul. Marszałkowska 4 lok 4 dr Sławomir Safarzyński Władysław Weker

Wykłady z konserwacji metalu
20.05.2011 (piątek)
godz. 9.00-19.00
Zbiórka:
Hotel Patron
Michał Krasucki Objazd terenowy: Liw, Węgrów (zabytkowa architektura sakralna – zagadnienia konserwatorskie)
21.05.2011 (sobota)
godz. 10.00-15.00
Zbiórka:
przy bramie cmentarza,
ul. Powązkowska 1
Piotr Grzegorz Mądrach Cmentarz Powązkowski
22.05.2011 (niedziela)
godz. 10.00-15.00
Zbiórka:
Muzeum Powstania Warszawskiego,
ul. Grzybowska 79
Piotr Grzegorz Mądrach Muzeum Powstania Warszawskiego

01.04.2011 r.
PROGRAM ZAJĘĆ 2. ZJAZDU 8-9.04.2011 r.

Temat: KONSERWACJA KAMIENIA

Prowadzący: Piotr Grzegorz Mądrach (Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków)

1) 08.04.2011 (piątek), godz. 11.00-20.00

11.00-11.25 powitanie uczestników projektu, sprawy organizacyjne (biuro Hereditas,
ul. Marszałkowska 4 lok. 4)
11.30 wyjazd (autokar) na miejsce warsztatów
12.00-15.00 warsztaty z konserwacji kamienia- pracownia Pamir, ul. Świderska 37
16.00-17.00 przerwa obiadowa (Wawa Catering, Ministerstwo Infrastruktury,
ul. Chałubińskiego 4/6)
17.00-20.00 wykłady (Piotr Grzegorz Mądrach), sala wykładowa Hereditas,
ul. Marszałkowska 4 lok. 4


2) 09.04.2011 (sobota), godz. 8.00-16.00

7.00-7.15 śniadanie w hotelu Patron
8.00 - 13.00 warsztat terenowy: cmentarz powązkowski
14.00-15.00 przerwa obiadowa ((Wawa Catering, Ministerstwo Infrastruktury,
ul. Chałubińskiego 4/6)
15.00-16.00 warsztat terenowy: Centrum

NOCLEGI:

HOTEL PATRON ADRES: ALEJA DZIECI POLSKICH 20, WARSZAWA
Do hotelu dojeżdżają autobusy 119, 125, 525 (z Trasy Łazienkowskiej, przystanek: Marszałkowska),
przystanek docelowy Centrum Zdrowia Dziecka.
Strona hotelu: http://www.patron.waw.pl/


08.03.2011 r.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w 2 edycji projektu "Aeditico et conservo" (III - VII 2011 r.)
 1. Pan Piotr Miłosz
 2. Pani Urszula Witek
 3. Pani Barbara Olech
 4. Pani Marlena Anna Kucz
 5. Pan Stanisław Jan Petelicki
 6. Pan Robert Piotr Zygan
 7. Pan Rafał Sołtys
 8. Pan Wiesław Adam Kurczyński
 9. Pani Elżbieta Górzna
 10. Pani Agnieszka Ewa Ziaja
 11. Pan Marcin Wiesław Kapuściński
 12. Pani Jolanta Teresa Miękina
 13. Pani  Irena Daliga
 14. Pan Piotr Biłopotocki
 15. Pan Bogusław Duplaga
 16. Pan Stanisław Górski
 17. Pan Marcin Jerzy Witkowski
 18. Pan Bartłomiej Kornel Marcinkiewicz
 19. Pan Sylwester Wesołowski
 20. Pan Michał Franciszek Jajko
Już wkrótce ruszają szkolenia dla II bloku słuchaczy projektu
"Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce".

Prosimy o zapoznanie się z programem najbliższego spotkania:

11-12 marca 2011 r.

KONSERWACJA ARCHITEKTURY
prowadzący: prof. Jan Tajchman (UMK Toruń)
                      Ewa Bożejewicz


11.03.2011 (piątek), godz. 11.00-19.00
wykłady, miejsce zajęć: ul. Marszałkowska 4 lok. 

11.00-11.30 powitanie i rejestracja uczestników
11.30-13.00 wykłady
13.00-13.15 przerwa kawowa
13.15-14.45 wykłady
15.30 obiad (Wawa Catering, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6)
16.30-19.00 wykłady

12.03.2011 (sobota), godz. 8.00-16.00
wykłady, miejsce zajęć: ul. Marszałkowska 4 lok. 

8.00-12.30 wykłady
13.30 obiad (Wawa Catering, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6)
14.30-16.00 wykłady

NOCLEGI:

HOTEL PATRON ADRES: ALEJA DZIECI POLSKICH 20, WARSZAWA
Do hotelu dojeżdżają autobusy 119, 125, 525 (z Trasy Łazienkowskiej, przystanek: Marszałkowska),
przystanek docelowy Centrum Zdrowia Dziecka.
Strona hotelu: http://www.patron.waw.pl/


20.01.2011 r.

Aktualnie prowadzimy rekrutację nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych do programu doskonalenia zawodowego (szczegółowe informacje zamieszczone są w zakładce - informacje o projekcie). Zachęcamy do udziału szczególnie osoby w wieku 45+ lat.
Liczba miejsc w programie ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych do dnia 04.03.2011 r.
faxem 22/353- 83 -31, a następnie o dosłanie oryginałów pocztą na adres Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa.


04.01.2011 r. PROGRAM ZAJĘĆ 13-14-15 stycznia 2011 r.

- 13.01.2011 r. (czwartek) godz. 11.00-21.00 (10 godz. lekcyjnych zajęć) Konserwacja metalu, wykłady, miejsce zajęć: ul. Marszałkowska 4 lok. 4
11.00-15.30 wykłady
16.00 obiad (Wawa Catering, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6)
17.00-21.00 wykłady

- 14.01.2011 r. (piątek) godz. 8.00-21.00 (14 godz. lekcyjnych zajęć) Konserwacja metalu / drewna wykłady, miejsce zajęć: ul. Marszałkowska 4 lok. 4
8.00-13.00 wykłady (konserwacja metalu)
13.30 obiad obiad (Wawa Catering, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6)
14.30-21.00 wykłady (konserwacja drewna)

- 15.01.2011 r. (sobota) godz. 8.00-16.30 (8 godz. lekcyjnych zajęć) Konserwacja szkła (witrażu) wykłady, miejsce zajęć: ul. Marszałkowska 4 lok. 4
8.00-14.00 wykłady
14.30 obiad obiad (Wawa Catering, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6)
15.30-16.30 ewaluacja, wręczenie certyfikatów, zakończenie projektu

NOCLEGI 13/14 STYCZNIA ORAZ 14/15 STYCZNIA:
HOTEL PATRON ADRES: ALEJA DZIECI POLSKICH 20, WARSZAWA
Do hotelu dojeżdżają autobusy 119, 125, 525 (z Trasy Łazienkowskiej, przystanek: Marszałkowska),
przystanek docelowy Centrum Zdrowia Dziecka.

30.12.2010 r.

Ukazał się specjalny dodatek tematyczny "Aedifico et Conservo" do "Spotkań z Zabytkami". Publikacja zawiera wybrane, najistotniejsze treści programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół zawodowych na kier. architektura i budownictwo z zakresu konserwacji architektury, metalu, kamienia, drewna, szkła. Publikacja jest bezpłatna i stanowi załącznik do numeru regularnego 11-12/2010 "Spotkań z Zabytkami" (dostępne w punktach sprzedaży prasy i w wybranych księgarniach na terenie całego kraju). W załączeniu do pobrania wersja elektroniczna. Zachęcamy do lektury!

FUNDACJA HEREDITAS, fundacja-hereditas.pl