Aktualności

29.08.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 4(10) lipiec/ sierpień 2013 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo”

pt. "Konstancin, czyli idealne miejsce na staże "Aedifico et Conservo" blisko Warszawy"


Zachęcamy do lektury!

Od grudnia 2011 r. do sierpnia 2012 r. i od listopada 2012 do maja 2013 oraz dodatkowo w sierpniu 2013 nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół z kierunków związanych z architekturą i budownictwem (szkoły z terenu całego kraju) wzięli udział w realizowanych w Warszawie i jej okolicach stażach prowadzonych w rzeczywistych warunkach środowiska pracy – w przedsiębiorstwach budowlanych (i – dodatkowo – w specjalistycznych pracowniach konserwacji zabytków współpracujących
z przedsiębiorstwami-partnerami projektu
). W sierpniu 2013 r. dobiegła końca realizacja projektu „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce / kontynuacja projektu z l. 2010-2011”.

W wyniku naboru otwartego do 2. edycji „Aedifico et Conservo” do projektu zgłosiło się 353 osób, z czego staże ukończyło 313 osób (162 mężczyzn i 151 kobiet), co oznacza, że przekroczono zaplanowaną na etapie wnioskowania liczbę osób, tj. przeszkolono o 25 osób więcej. Świadczy to m.in. o niesłabnącym zainteresowaniu projektem (uwaga: równolegle prowadzona jest 3. edycja projektu – zapraszamy do udziału!)

Wiek stażystów i stażystek, którzy ukończyli staże w ramach 2. edycji projektu:
18-24 lata: 10 osób
25-34 lata: 87 osób
35-44 lata: 77 osób
45-50 lat: 50 osób
51-60 lat: 77 osób
61-67 lat: 12 osób

Wykształcenie stażystów i stażystek, którzy ukończyli staże w ramach 2. edycji projektu:
- ponadgimnazjalne: 45 osób
- pomaturalne: 4 osoby
- wyższe: 264 osoby

W 2. edycji projektu projekcie udział wzięło 83 kobiet i mężczyzn z terenów wiejskich.

W związku z dużym zainteresowaniem programem staży realizowanych w ramach 2. edycji projektu Aedifico et Conservo, uruchomiliśmy dodatkowy staż w terminie wakacyjnym: 29.07-7.08.2013 r. W stażu wzięło udział 7 mężczyzn i 5 kobiet.

Program stażu przewidywał m.in. prace budowlano-konserwatorskie na terenie pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, remont więźby dachowej, rewaloryzacja parku). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji. Sprzyjająca pracom plenerowym pogoda pozwoliła na włączenie w program stażu w szerszym zakresie zagadnień zw. z rewaloryzacją przypałacowego parku.

W ramach zajęć na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki wykonywali ponadto prace remontowo-konserwatorskie w warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. (przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). W pracowni konserwacji drewna Artin kontynuowali prace nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.), drzwiowej (z przełomu XIX i XX w.), a w pracowni sztukaterii – wykonywali odlewy sztukatorskie.

W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Artin.

Tradycyjnie program staży przewidywał ponadto wizyty studyjne w łódzkich obiektach postindustrialnych, podczas których stażyści i stażystki zostali włączeni w analizę aktualnie wdrażanych koncepcji zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej – m.in. dawnej fabryki Scheiblera (adaptacja na lofty), tzw. Białej Fabryki (d. fabryka Ludwika Geyera), dawnej fabryki Poznańskiego na centrum handlowo-kulturalne „Manufaktura”.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

- Bardzo dobra atmosfera, nastawienie i przygotowanie merytoryczne opiekunów, organizacja i przebieg stażu

- Najbardziej podobały mi się zajęcia praktyczne w stolarni i z AutoCADA

- Tematyka jest bardzo dobra i wspaniale przekazywana!

- Najbardziej podobały mi się zajęcia z konserwacji stolarki (z p. A. Cichym)

- Ciekawe i inspirujące zajęcia, jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy i umiejętności pana Andrzeja Cichego!

- Przyjazna atmosfera!

- Najbardziej podobało mi się, że zajęcia [są] praktyczne, a nie teoretyczne

- Zakres prac konserwatorskich i  AutoCAD na wysokim poziomie!

Jest już dostępny Program Doskonalenia Zawodowego Aedifico et Conservo wydany w formie książki, zawierający materiały metodyczne i merytoryczne związane z wdrożonym podczas 2. edycji projektu programem. Książka, zawiera m.in. materiały dot. polskich służb ochrony zabytków, rewitalizacji obiektów postindustrialnych, konserwacji metalu, rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów.

Na zakończenie projektu opracowano raport z wdrożenia Programu Doskonalenia Zawodowego.

Przypominamy, że w ramach projektu Aedifico et Conservo funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. Zapraszamy do lektury – w tym miesiącu polecamy artykuł Jarosława Barańskiego, w zakładce „Architektura”.

Przypominamy, że trwa 3. edycja staży Aedifico et Conservo – we wrześniu i październiku odbędzie się rekrutacja do projektu. Na początku września podamy dostępne terminy staży.
Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

30.07.2013 r.

W związku z dużym zainteresowaniem programem staży realizowanych w ramach 2. edycji projektu Aedifico et Conservo, uruchomiliśmy dodatkowy staż w terminie wakacyjnym: 29.07-7.08.2013 r. Do udziału w stażu zgłosiło się 7 mężczyzn i 5 kobiet (informacje podsumowujące ten staż zostaną przygotowane i opublikowane po jego zakończeniu – w ramach sierpniowej aktualizacji strony 2. edycji projektu Aedifico et Conservo).

Trwa etap upowszechniania rezultatów projektu, który zainicjowało wydanie specjalnego dodatku metodycznego do numeru 5-6/2013 dwumiesięcznika „Spotkania z Zabytkami” (w czerwcu 2013 r.) – szczegóły dot. dodatku w aktualnościach z dn. 30 czerwca 2013 r. Kontynuowane są prace nad wydaniem Programu Doskonalenia Zawodowego w formie książki (nakład 1500 egz.), która będzie trwałym efektem projektu. W publikacji znajdą się materiały dot. m.in. zasad projektowania w zabytkach, rewitalizacji architektury postindustrialnej, służb ochrony zabytków w Polsce (jako rozszerzenie i uzupełnienie PDZ – opracowane na wniosek nauczycieli) oraz materiały praktyczno-teroretyczne, pomocne w nauczaniu programu AutoCAD. Książka ukaże się drukiem w sierpniu 2013 r.

Przypominamy, że w ramach projektu Aedifico et Conservo funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. Na portalu funkcjonuje panel „Zapytaj eksperta”, na którym zamieszczamy odpowiedzi współpracujących z Hereditas specjalistów na pytania nadesłane przez uczestników staży Aedifico et Conservo. W lipcu na panelu „Zapytaj eksperta” zamieściliśmy materiał przygotowany przez Martę Kacprzak (konsultacja Katarzyna Komar-Michalczyk) na temat dziejów i stanu obecnego historycznej architektury uzdrowiskowo-hotelowej znanego nadmorskiego kurortu, Ustki.

Jednocześnie informujemy, że trwa 3. edycja staży Aedifico et Conservo – we wrześniu i październiku odbędzie się rekrutacja do projektu. Już wkrótce terminy nowych staży w roku szkolnym 2013/2014! Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.
Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

30.06.2013 r.

W poprzednim miesiącu zakończyliśmy realizację staży w ramach 2. edycji projektu Aedifico et Conservo. Obecnie rozpoczyna się etap upowszechniania rezultatów projektu, który zainicjowało wydanie specjalnego dodatku metodycznego do numeru 5-6/2013 dwumiesięcznika „Spotkania z Zabytkami” (najstarsze ogólnopolskie czasopismo dot. ochrony zabytków, wydawane od 2010 r. przez Fundację Hereditas). Dodatek poświęcony został w całości obiektowi, na terenie którego stażyści realizowali prace w ramach projektu Aedifico et Conservo – pałacowi w Guzowie k. Sochaczewa. Jest to jedna z najbardziej interesujących rezydencji na Mazowszu, pałac XVIII-XIX w. w tzw. kostiumie francuskim. Do prac zleconych stażystom na terenie prac budowlano-konserwatorskich przy obiekcie należały m.in.:

- konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego

- czyszczenie cegieł z różnych faz budowy pałacu

- odkrywki,  przygotowywanie projektów adaptacji obiektu do nowych funkcji

- rewaloryzacja układu wodnego stawów, projekty rewaloryzacji drzewostanu, układu ścieżek, konserwacji i odtworzenia małej architektury parkowej

Dodatek zawiera m.in.: podstawowe informacje o historii i architekturze obiektu (ze zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi), informacje o problemach konserwatorskich, budowlanych itp. Materiały zawarte w dodatku (przede wszystkim projekty koncepcyjne rewaloryzacji i adaptacji pałacu do celów hotelowo-konferencyjnych, o które prosili stażyści – rzuty dla wszystkich kondygnacji – opracowane przez Pracownię Brzozowski/Grabowiecki), mogą być wykorzystane w pracy zawodowej nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dodatek wręczany jest uczestnikom staży oraz rozpowszechniany (jako dodatek bezpłatny) łącznie z numerem 5-6/2013 „Spotkań z Zabytkami” (dystrybucja ogólnopolska). Zachęcamy do lektury!

W czerwcu zainicjowano także prace nad wydaniem Programu Doskonalenia Zawodowego w formie książki (redakcja, korekty językowe). Publikacja, zaplanowana do wydana w nakładzie 1500 egz., będzie trwałym efektem projektu. Dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu książka stać się może praktycznym podręcznikiem, pomocnym w pracy zawodowej. W publikacji znajdą się materiały dot. m.in. zasad projektowania w zabytkach, rewitalizacji architektury postindustrialnej, służb ochrony zabytków w Polsce (jako rozszerzenie i uzupełnienie PDZ – opracowane na wniosek nauczycieli). Książka ukaże się drukiem w sierpniu 2013 r.

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury 2. części tekstu Leopolda Komara pt. Młyny nad Kamienną i jej dopływami.

Jednocześnie informujemy, że trwa 3. edycja staży Aedifico et Conservo – we wrześniu i październiku odbędzie się rekrutacja do projektu. Już wkrótce terminy nowych staży w roku szkolnym 2013/2014! Zapraszamy do udziału!
Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona!
Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

31.05.2013 r.

W maju 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo” Były to jednocześnie ostatnie staże realizowane w ramach tej edycji projektu. Wzięło w nich udział 44 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski (w tym 29 kobiet i 15 mężczyzn).

Staże majowe przeprowadzone zostały w nieco innej niż wcześniejsze staże formule – realizowane były z Pracownią Architektoniczną Brzozowski i Grabowiecki (Warszawa). Zasadnicza różnica – w odniesieniu do staży realizowanych z przedsiębiorstwem Budowlanym ARTIN – polegała na przeprowadzeniu większej liczby godzin stażu na terenie robót budowlano-konserwatorskich – pałac w Guzowie, kamienica z przełomu XIX i XX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie i willa z dwudziestolecia międzywojennego w Józefowie pod Warszawą (40 godz.).

Stażyści i stażystki włączeni zostali m.in. w prace projektowe w ramach kolejnych faz i etapów rewitalizacji pałacu w Guzowie oraz parku przypałacowego, a także udział w wybranych pracach budowlano-konserwatorskich (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, czyszczenie cegieł z różnych faz budowy pałacu, odkrywki itp.). Ciekawostką jest, że uczestnicy stażu podczas powierzonych prac natrafili na oryginalną polichromię (pasową) w holu głównym pałacu. Z pewnością należy uznać to za jeden z największych sukcesów tej edycji staży! W podziale na dwie podgrupy (pałac – park) uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali ponadto projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji. W majowej edycji staży kontynuowano też włączanie uczestników i uczestniczek w zagadnienia związane z architekturą krajobrazu: rewaloryzacja układu wodnego stawów, projekty rewaloryzacji drzewostanu, układu ścieżek i przedeptów, konserwacji i odtworzenia małej architektury parkowej.

W ramach prac na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki wykonywali in situ renowację stolarki otworowej (drzwiowej i okiennej) w warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. (przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie) i w willi (z dwudziestolecia międzywojennego) w Józefowie pod Warszawą. W pracowni konserwacji drewna kontynuowali natomiast prace nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.), a w pracowni sztukaterii – wykonywali odlewy sztukatorskie.

W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Pracownię Architektoniczną Brzozowski i Grabowiecki.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, choć w ankietach ewaluacyjnych często zaznaczają oni jednocześnie, że dzień stażowy – przysłowiowo – po brzegi wypełniony był zajęciami i brakowało czasu wolnego. Oto niektóre wypowiedzi z ankiet ewaluacyjnych:

 • - Najbardziej podobały mi się:
  *  zajęcia z panią architekt krajobrazu i z projektowania w AutoCADZIE!
  * zajęcia w pracowni sztukaterii

 • Urocze miejsce zakwaterowania, dobre posiłki, osoby prowadzące zajęcia, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

 • Najbardziej podobały mi się warunki socjalne, jedzenie, panująca atmosfera między uczestnikami stażu, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami!

 • Bardzo wypełniony zajęciami dzień – brak czasu na skorzystanie z atrakcji okolicy...

 • Zajęcia każdego dnia były tak długo, że.. trudno było skorzystać z zalet lokalizacji, basenu, rowerów, rekreacji. Dzień był zajęty praktycznie od 8.00 do 19.30.

 • Przede wszystkim zabrakło mi… wolnego czasu!

 • Sugestie wobec staży z tej tematyki – więcej zajęć z AutoCADA, więcej wycieczek tematycznych [sic!]

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury tekstu Leopolda Komara pt. Młyny nad Kamienną i jej dopływami.

30.04.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 2(8)marzec /kwiecień 2013 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo”

pt. "Rewitalizacja neorenesansowego pałacu, czyli dlaczego staże „Aedifico et Conservo” są niekiedy tak wyczerpujące..."


Zachęcamy do lektury!

W kwietniu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”, w których udział wzięło 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski.

Stażyści i stażystki włączeni zostali m.in. w prace projektowe w ramach kolejnych faz i etapów rewitalizacji pałacu w Guzowie oraz parku przypałacowego, a także udział w wybranych pracach budowlano-konserwatorskich (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, remont więźby dachowej). W podziale na dwie podgrupy (pałac – park) uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji.  W kwietniowej edycji staży kontynuowano włączenie uczestników i uczestniczek w zagadnienia związane z architekturą krajobrazu: rewaloryzacja układu wodnego stawów, projekty rewaloryzacji drzewostanu, układu ścieżek i przedeptów, konserwacji i odtworzenia małej architektury parkowej.

Program staży przewidywał ponadto:

* praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki kontynuowali rozpoczęte w poprzednich edycjach stażu prace nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) na różnych etapach prac

* pracę nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, odlewy, ciągnięcie gzymsów itp.); z uwagi na powtarzające się w ankietach sugestie uczestników i uczestniczek, opiekun staży podjął decyzję o rozszerzeniu zagadnień dot. sztukaterii w kolejnych edycjach staży

* wizyty studyjne w łódzkich obiektach postindustrialnych, podczas których stażyści i stażystki zostali włączeni w analizę aktualnie wdrażanych koncepcji zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej – m.in. dawnej fabryki Scheiblera (adaptacja na lofty), tzw. Białej Fabryki (d. fabryka Ludwika Geyera), dawnej fabryki Poznańskiego na centrum handlowo-kulturalne „Manufaktura”

W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki tradycyjnie pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

- Wszystko było super zorganizowane!
- Trzecią edycję staży wzbogacić o… chwilę czasu wolnego!
- Wszystko było wspaniałe i bardzo ciekawe!

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury tekstu Leopolda Komara pt. Wybrane wiejskie realizacje rezydencjalne Hilarego Szpilowskiego na Mazowszu i ich stan obecny.
Informujemy dodatkowo, że są jeszcze dostępne miejsca na ostatnie staże w ramach 2. edycji projektu: „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

29.03.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 1(7) styczeń/luty 2013 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo”

pt. Trzecia edycja staży dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”


Zachęcamy do lektury!

W marcu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”, w których udział wzięło 21 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

- Prace pod kierunkiem pana Andrzeja Cichego, jego wiedza i opowieści, pana Bartka Rossy i pana Michała Krasuckiego - super, bardzo ciekawe! Cieszę się, że mogłam posłuchać takich ludzi!

- Bardzo dobry pomysł, wspaniali ludzie - chciałabym wziąć udział w kolejnej edycji!

- Prace prowadzone przez pana Bartka Rossę - ogromna wiedza, takt; wszystkie pozostałe zajęcia też były prowadzone przez prawdziwych pasjonatów. Niezwykłym wydarzeniem były spotkania z panem Andrzejem Cichym, który jest wybitnym fachowcem. Cieszę się, że mogłam poznać prawdziwych pasjonatów.

- Duża wiedza i umiejętności przekazywania wiedzy uczestnikom stażu przez prowadzących zajęcia!

- Ciekawe zajęcia, ciekawe zagadnienia, miła atmosfera, kreatywność prowadzących i kompetencja!

- Chciałabym wziąć udział w kolejnej edycji!

Obowiązki przydzielone stażystom obejmowały m.in. projektowanie w ramach kolejnych faz i etapów rewitalizacji pałacu w Guzowie oraz parku przypałacowego, a także udział w wybranych pracach budowlano-konserwatorskich. W podziale na dwie podgrupy (pałac – park) uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (zabytkowa nieruchomość zaadaptowana ma być w zamyśle inwestora do celów hotelowo-szkoleniowych).  W marcowej edycji staży wprowadzono na większą niż dotychczas skalę zagadnienia związane z architekturą krajobrazu (w odpowiedzi na często powtarzające się z ankietach sugestie stażystów i stażystek). Uczestnicy analizowali stan obecny parku przypałacowego oraz  przygotowywali projekty jego rewaloryzacji (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa).

Program staży przewidywał ponadto:

* praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki pracowali nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) na różnych etapach prac

* pracę nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, odlewy, ciągnięcie gzymsów itp.)

* wizyty studyjne w łódzkich fabrykach, podczas których stażyści i stażystki włączyli się w analizę aktualnie wdrażanych koncepcji zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej – m.in. dawnej fabryki Scheiblera (adaptacja na lofty), tzw. Białej Fabryki (d. fabryka Ludwika Geyera), dawnej fabryki Poznańskiego na centrum handlowo-kulturalne „Manufaktura”

W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali także nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin.

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do odwiedzenia panelu „Zapytaj eksperta”, w którym na pytanie jednej z uczestniczek staży, związanym z finansowaniem prac na rewitalizację obiektów historycznych ze źródeł finansowania zwrotnego, odpowiada Joanna Rajchert. Zachęcamy do regularnej lektury panelu eksperckiego i zadawania pytań – współpracujący z Fundacją Hereditas specjaliści z przyjemnością na nie odpowiedzą!

Informujemy, że są jeszcze dostępne miejsca na ostatnie staże w ramach 2. edycji projektu: „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

28.02.2013 r.

W lutym 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”, w których udział wzięło 29 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski.

Program merytoryczny staży przewidywał tradycyjnie praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie i rewitalizacji parku przypałacowego. Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa). Program przewidywał ponadto praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki pracowali nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) na różnych etapach prac oraz – tradycyjnie – pracę nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, odlewy, ciągnięcie gzymsów itp.). W trakcie wizyt studyjnych w łódzkich fabrykach uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej i z efektami realizacji programów adaptacji – m.in. dawnej fabryki Scheiblera (adaptacja na lofty), tzw. Białej Fabryki (d. fabryka Ludwika Geyera), dawnej fabryki Poznańskiego na centrum handlowo-kulturalne „Manufaktura”.  W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin.

Lutowy staż spotkał się z pozytywnym przyjęciem uczestników i uczestniczek. Z największym zainteresowaniem spotkał się tym razem udział w pracach nad konserwacją sztukaterii – w specjalistycznej pracowni sztukatorskiej w Warszawie, a także prace w terenie – przy rewitalizacji pałacu w Guzowie. Stażyści wykazali w ankietach potrzebę zwiększenia liczby godzin w terenie, co organizator postara się zapewnić w kolejnych stażach.

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury tekstu dr-a Zbigniewa Michalczyka pt. Anioły pod Wawelem czyli o adaptacji dawnego klasztoru koletek w Krakowie do nowych funkcji.

Informujemy, że są jeszcze dostępne miejsca na staże w ramach 2. edycji projektu: „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:
2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • marzec 2013: 4-8.03.2013 i 18-22.03.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Zapraszamy do udziału!
Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

30.01.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 6(6) listopad/grudzień 2012 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo” pt.
Projekt Fundacji Hereditas wyróżniony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Zachęcamy do lektury!

W miesiącu styczniu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejny staż w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu udział wzięło 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski: 5 kobiet i 4 mężczyzn.

Program merytoryczny staży przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie i rewitalizacji parku przypałacowego. Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe, winiarnia etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa).

Program przewidywał ponadto praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki pracowali nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) oraz – tradycyjnie – pracę nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, odlewy, ciągnięcie gzymsów itp.). W trakcie wizyt studyjnych w łódzkich loftach uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej. Z niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli i nauczycielek spotkało się projektowanie w systemie AutoCAD.

Styczniowy staż spotkał się z pozytywnym przyjęciem uczestników i uczestniczek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych, m.in.:

- Najbardziej podobały mi się zajęcia w pracowni konserwacji drewna i sztukaterii
- Przede wszystkim zabrakło mi… wolnego czasu!
- Odbyte staże będą dla mnie inspiracją na przyszłość!

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu na portalu pojawił się artykuł Joanny Rajchert.

Dodatkowo, w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo”, portal został wzbogacony o przeglądarkę QR-kodów dla wybranych pomieszczeń pałacu w Guzowie, na terenie którego odbywają się staże. QR-kody są dostępne z poziomu obiektu – uczestnicy staży "Aedifico et Conservo" podczas prac na terenie pałacu mogą skanować QR-kody za pomocą telefonu komórkowego z aparatem ze specjalną aplikacją i wykorzystywać umieszczone pod kodami materiały. Na portalu projektu „Aedifico et Conservo” prezentujemy informacje, które umieszczono pod poszczególnymi kodami (patrz obok: Przeglądarka QR-kodów dla pałacu w Guzowie).

W tym miesiącu przeglądarka kodów QR została wzbogacona o następujące kody:

- kod z ogólną informacją dot. obiektu (umieszczony na portyku kolumnowym głównego wejścia do pałacu)
- kod dla sali balowej
- kod dla parku przypałacowego

Informujemy, że są jeszcze dostępne miejsca na staże w ramach 2. edycji projektu: „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:
2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • marzec 2013: 4-8.03.2013 i 18-22.03.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

07.01.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie "Aedifico et conservo" 2. edycja - w stażach w terminach:

 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • marzec 2013: 4-8.03.2013 i 18-22.03.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Serdecznie zapraszamy nauczyciele szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych.  Szczegółowe informacje: 22 891 01 62.

21.12.2012 r.

Pełnych radości Świat Bożego Narodzenia
oraz wielu satysfakcjonujących dokonań w zakresie
nauczania i konserwacji zabytkowej architektury
w nadchodzącym Nowym Roku 2013

życzy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu „Aedifico et Conservo”
Zespół Fundacji Hereditas

W grudniu na specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo:” https://fundacja-hereditas.pl/portal/ zamieszczony został artykuł Leona Korepty pt. „Adaptacja d. Małej Synagogi w Płocku do funkcji Muzeum Żydów Mazowieckich”. Zachęcamy do lektury! Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze dostępne wolne miejsca na staże w ramach projektu „Aedifico et Conservo”. Poniżej podajemy dostępne terminy staży:

 • styczeń 2013: 7-11.01.2013 i 21-25.01.2013
 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą.

W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularzy zamieszczonych w zakładce Rekrutacja, określając wybrany termin stażu (uwaga: w przypadku braku miejsc na wybrany termin stażu, organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania stażu – po uzgodnieniu z kandydatem na staż – w innym terminie). Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane faxem 22 891 01 62 lub mailem (skan): projekty@fundacja-hereditas.pl, a następnie prosimy o przesłanie oryginałów pocztą na adres Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa. Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

30.11.2012 r.

Z przyjemnością informujemy, że projekt Fundacji Hereditas:
„Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”
zrealizowany w ramach Priorytetu III
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

otrzymał wyróżnienie
Ośrodka Rozwoju Edukacji (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia),
prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
w ramach dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca”.

W tym miesiącu zachęcamy gorąco do lektury artykułu poświęconego założeniom i realizacji projektu „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”
pt. Aedificare – znaczy budować. Staże dla nauczycieli szkół zawodowych z całej Polski,
który ukazał się na łamach numeru 5/2012 (wrzesień-październik) dwumiesięcznika
„Kształcenie Zawodowe”

W listopadzie 2012 zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu udział wzięło 15 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych z całej Polski: 5 kobiet i 10 mężczyzn.

Program merytoryczny staży przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie (oraz rewitalizacji parku przypałacowego). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe, winiarnia etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa). Nauczyciele i nauczycielki zostali ponadto włączeni w prace związane z konserwacją sztukaterii (specjalistyczna pracownia sztukatorska w Warszawie) oraz konserwacją zabytkowej stolarki okiennej w pracowni konserwacji drewna przedsiębiorstwa Artin, w Piasecznie. Uczestnicy stażu listopadowego wykonywali prace konserwatorskie przy stolarce okiennej z secesyjnej kamienicy warszawskiej (z ok. 1905-06 r.). Stażyści i stażystki tradycyjnie wzięli ponadto udział w wizytach studyjnych w łódzkich loftach, gdzie zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej. Z niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli i nauczycielek spotkało się projektowanie w systemie AutoCAD.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W listopadzie portal został wzbogacony o 2. część artykułu Leopolda Komara pt. „Relikty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Jednocześnie przypominamy, że trwa nabór na kolejne staże w ramach projektu „Aedifico et Conservo”, na które zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 • grudzień 2012: 3-12.12.2012
 • styczeń 2013: 7-11.01.2013 i 21-25.01.2013
 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • marzec 2013: 4-8.03.2013 i 18-22.03.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona. W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularzy zamieszczonych w zakładce Rekrutacja, określając wybrany termin stażu (uwaga: w przypadku braku miejsc na wybrany termin stażu, organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania stażu – po uzgodnieniu z kandydatem na staż – w innym terminie). Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane faxem 22 891 01 62 lub mailem (skan): projekty@fundacja-hereditas.pl, a następnie prosimy o przesłanie oryginałów pocztą na adres Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa. Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

31.10.2012 r.

Trwa nabór na staże w ramach projektu „Aedifico et Conservo”!

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych do udziału w kolejnych stażach 2. edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Tematem wiodącym staży jest:

 • konserwacja architektury i wystroju architektonicznego

Program staży przewiduje m.in.:

 • praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie (m.in. kompleks mieszkalny Sand City w Piasecznie, pracownia architektoniczno-konserwatorska Fronton w Warszawie, pracownia sztukaterii w Warszawie),
 • prace przy konserwacji sztukaterii
 • projektowanie AutoCAD,
 • dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (pałac w Guzowie pod Warszawą oraz wybrane fabryki Łodzi)
 • inne – w zależności od zainteresowań i potrzeb danej grupy stażystów oraz aktualnie prowadzonych robót budowlano-konserwatorskich w Warszawie i okolicach

Z przyjemnością informujemy, że od listopada 2012 r. przewidujemy wprowadzenie do programu staży konserwacji stolarki drzwiowej i okiennej w pracowni konserwacji drewna przedsiębiorstwa Artin, w Piasecznie. Uczestnicy stażu listopadowego i grudniowego wezmą udział w pracach konserwatorskich przy stolarce okiennej z secesyjnej kamienicy warszawskiej z ok. 1905-06 r. Program przewiduje dwa dni prac z konserwacji tych obiektów. W zależności od postępu prac przy obiektach ustalony zostanie program prac z konserwacji drewna dla staży w 2013 r. – będzie to kontynuacja prac przy stolarce secesyjnej, a po jej zakończeniu – konserwacja drewnianych schodów (XIX/XX w.) z pałacu w Guzowie pod Warszawą.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 • listopad 2012: 12-21.11.2012
 • grudzień 2012: 3-12.12.2012
 • styczeń 2013: 7-11.01.2013 i 21-25.01.2013
 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • marzec 2013: 4-8.03.2013 i 18-22.03.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona. W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularzy zamieszczonych w zakładce Rekrutacja do dnia 19.10.2012 r., określając wybrany termin stażu (uwaga: w przypadku braku miejsc na wybrany termin stażu, organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania stażu – po uzgodnieniu z kandydatem na staż – w innym terminie). Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane faxem 22 891 01 62 lub mailem (skan): projekty@fundacja-hereditas.pl, a następnie prosimy o przesłanie oryginałów pocztą na adres Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa. Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

Jednocześnie gorąco zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W październiku portal został wzbogacony o artykuł Elżbiety Stefaniak dotyczący rewitalizacji starego browaru w Kościerzynie. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.


25.09.2012 r.

Otwieramy kolejny nabór na staże w ramach projektu „Aedifico et Conservo”!

Fundacja Hereditas zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych do udziału w kolejnych stażach 2. edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Tematem wiodącym staży jest:

 • konserwacja architektury i wystroju architektonicznego

Program staży przewiduje m.in.:

 • praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie (m.in. kompleks mieszkalny Sand City w Piasecznie, pracownia architektoniczno-konserwatorska Fronton w Warszawie, pracownia sztukaterii w Warszawie),
 • projektowanie AutoCAD,
 • dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (pałac w Guzowie pod Warszawą oraz wybrane fabryki Łodzi)
 • inne – w zależności od zainteresowań i potrzeb danej grupy stażystów oraz aktualnie prowadzonych robót budowlano-konserwatorskich w Warszawie i okolicach

Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą.  

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 • listopad 2012: 12-21.11.2012
 • grudzień 2012: 3-12.12.2012
 • styczeń 2013: 7-11.01.2013 i 21-25.01.2013
 • luty 2013: 4-8.02.2013 i 18-22.02.2013
 • marzec 2013: 4-8.03.2013 i 18-22.03.2013
 • kwiecień 2013: 8-12.04.2013 i 22-26.04.2013
 • maj 2013: 6-10.05.2013 i 20-24.05.2013

Liczba miejsc w programie jest ograniczona. W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularzy zamieszczonych w zakładce Rekrutacja do dnia 19.10.2012 r., określając wybrany termin stażu (uwaga: w przypadku braku miejsc na wybrany termin stażu, organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania stażu – po uzgodnieniu z kandydatem na staż – w innym terminie). Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane faxem 22 891 01 62 lub mailem (skan): projekty@fundacja-hereditas.pl, a następnie prosimy o przesłanie oryginałów pocztą na adres Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa. Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.


31.08.2012 r.

W miesiącu sierpniu zakończyliśmy z sukcesem kolejny staż w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu udział wzięła jedna grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski: 5 kobiet i 4 mężczyzn.

Program merytoryczny staży przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie (oraz rewitalizacji parku przypałacowego). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe, winiarnia etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa).

Program zajęć przewidywał ponadto praktykę na terenie założenia parkowo-pałacowego w Łazienkach (konserwacja cegły, sztukaterii i polichromii) oraz na terenie poddawanej zabiegom rewitalizacyjnym dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” na warszawskiej Pradze. Uczestnicy zapoznali się na wstępie z oddawanym właśnie do użytku (po pracach konserwatorskich) budynkiem administracyjnym kompleksu, po czym włączeni zostali w prace związane z konserwacją cegły. Staż na terenie „Konesera” posłużył przede wszystkim przyswojeniu zagadnień związanych z opracowywaniem  koncepcji zagospodarowania wybranych elementów założenia postindustrialnego w ramach procesu jego rewitalizacji.

Program stażu dostosowano do potrzeb grupy – wprowadzono m.in. elementy konserwacji stolarki drzwiowej i okiennej oraz konstrukcji drewnianych (na przykładach obiektów z obszaru Starego Miasta – kamienice).

Nauczyciele i nauczycielki tradycyjnie pracowali także  nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, odlewy, ciągnięcie gzymsów itp.). W trakcie wizyt studyjnych w łódzkich loftach uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej. Z niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli i nauczycielek spotkało się projektowanie w systemie AutoCAD.

Sierpniowy staż spotkał się z pozytywnym przyjęciem uczestników i uczestniczek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych, m.in.:

 • Najbardziej podobało mi się omówienie metod czyszczenia elewacji, wykonywanie odkrywek i zajęcia w programie AutoCAD.
 • Bardzo ciekawy sposób prezentacji wiedzy przez prowadzących, z tłem historycznym i konkretną wiedzą konserwatorską!

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W sierpniu portal został wzbogacony o ekspercką wypowiedź (Maciej Kucharuk, architekt) na temat modnego ostatnio, a niejednokrotnie nadużywanego pojęcia rewitalizacja. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” innymi pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Uprzejmie informujemy, że terminy kolejnych staży (w nowym roku szkolnym 2012/2013) zostaną ogłoszone we wrześniu. Już dziś serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych. Szczegółowe informacje: tel. 22 891 01 62.


31.07.2012 r.

Zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu realizowanym w miesiącu lipcu udział wzięła jedna grupa stażowa nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski: 17 kobiet i 18 mężczyzn.

Program merytoryczny staży przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie (oraz rewitalizacji parku przypałacowego). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe, winiarnia etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa). Wśród uczestników lipcowego stażu znalazła się duża liczba osób zainteresowanych tematyką konserwacji drewna i mebli, z uwagi na to dostosowano program stażu do ich potrzeb tej grupy – wprowadzono elementy konserwacji stolarki drzwiowej i okiennej oraz konstrukcji drewnianych (na obiektach z terenu warszawskiej Pragi – kamienice przy ul. Brzeskiej).

Program zajęć przewidywał ponadto praktykę na terenie założenia parkowo-pałacowego w Łazienkach (konserwacja cegły, sztukaterii i polichromii) oraz na terenie poddawanej zabiegom rewitalizacyjnym dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” na warszawskiej Pradze (opracowywanie koncepcji zagospodarowania wybranych obiektów kompleksu postindustrialnego, konserwacja cegły, wizyta studyjna na terenie zakończonego/oddanego do użytku budynku administracyjno-biurowego). Nauczyciele i nauczycielki pracowali ponadto nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, odlewy, ciągnięcie gzymsów). W trakcie wizyt studyjnych w łódzkich loftach uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej. Z niezmiennie dużym zainteresowaniem nauczycieli i nauczycielek spotkało się – już tradycyjnie – projektowanie w systemie AutoCAD.

Lipcowy staż spotkał się z pozytywnym przyjęciem uczestników i uczestniczek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych.  Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W lipcu portal został wzbogacony o artykuł (w kategorii tematycznej Rewitalizacja) Małgorzaty Kubickiej pt. Stadion Narodowy – architektura ułaskawiona. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.
Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie "Aedifico et conservo" 2. edycja – w stażu w terminie:

 • sierpień 2012: 6-10.08.2012 i 13-17.08.2012

Terminy kolejnych staży (w nowym roku szkolnym 2012/2013) zostaną ogłoszone we wrześniu. Już dziś serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych. Szczegółowe informacje: tel. 22 891 01 62.


30.06.2012 r.

Z uwagi na brak zgłoszeń nauczycieli i nauczycielek na staż w czerwcu 2012 (zakończenie roku szkolnego; w lipcu odbędą się za to dodatkowe staże), w miesiącu tym staż nie odbył się, a czerwiec wykorzystaliśmy na - między innymi - podsumowanie zrealizowanych do tej pory ośmiu edycji staży dla nauczycieli i nauczycielek oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych z całej Polski w przedsiębiorstwie budowlanym Artin Sp. z o.o.

Na dzień 31 maja 20112 r. staże ukończyło (od początku realizacji projektu) 118 osób, w tym 51 kobiet i 67 mężczyzn.

Program merytoryczny staży w edycjach od grudnia do maja 2012 przewidywał m.in.

- praktykę budowlano-konserwatorską w pałacu w Guzowie (w tym na terenie parku przypałacowego); uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty rewitalizacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe, winiarnia etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa);

- praktykę na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” (na Pradze) - gdzie odbyły się zajęcia, których tematem przewodnim była szeroko pojęta rewitalizacja architektury postindustrialnej, z naciskiem na konserwację cegły;

- staże na terenie założenia parkowo-pałacowego w Łazienkach, gdzie  uczestnicy i uczestniczki realizowali prace z konserwacji cegły, sztukaterii i polichromii;

- odlewy sztukatorskie (przygotowywanie form, ciągnięcie gzymsów);

- piaskowanie elementów wystroju architektonicznego;

- wizyty studyjne w łódzkich loftach, podczas których uczestnicy i uczestniczki zapoznawali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej;

- projektowanie architektoniczne w systemie AutoCAD

Zrealizowane do tej pory staże spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i uczestniczek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych:

 • Profesjonalna obsługa, merytoryczne przygotowanie opiekuna stażu, zadania przygotowane pod nasze potrzeby!
 • Pełni pasji prowadzący!
 • Najbardziej podobały mi się praktyczne warsztaty na terenie prac konserwatorskich
 • Bardzo dobrze przygotowani prowadzący, rewelacyjne warunki zakwaterowania i wyżywienie doskonałej jakości!
 • Spotkanie z p. Małgosią Pastewką (WWW „Koneser”, Łazienki) i z p. Tomkiem Siwcem (Hala Mirowska) - wspaniałe!
 • Najbardziej podobały mi się praktyczne warsztaty na terenie „Konesera”
 • Miła, sympatyczna atmosfera, świetnie przygotowani prowadzący - wyjątkowe osoby
  z pasją!
 • Sprawna organizacja!
 • Zdobyłam sporo nowej wiedzy, którą mam nadzieję wykorzystać w szkole
 • Staż bardzo udany!
 • Proszę o umożliwienie kontynuacji stażu w przyszłej edycji!
 • Więcej takich staży!

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W czerwcu portal został wzbogacony o artykuł (w kategorii tematycznej Architektura) Katarzyny Komar-Michalczyk pt. Zabytki architektury (w tym małej architektury) na terenie Gminy Stare Babice - przegląd i wybrane aspekty konserwatorskie. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie "Aedifico et conservo" 2. edycja - w stażach w terminach:

 • lipiec 2012: 23.07.2012 - 1.08.2012
 • sierpień 2012: 6-10.08.2012 i 13-17.08.2012

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych. Szczegółowe informacje: 22 891 01 62.


31.05.2012 r.

Zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 2. edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu realizowanym w miesiącu maju udział wzięły dwie grupy stażowe: 20 i 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski (odpowiednio: 12 kobiet i 8 mężczyzn oraz 9 kobiet i 6 mężczyzn).

Program merytoryczny staży przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską w pałacu w Guzowie (oraz na terenie parku przypałacowego). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty rewitalizacji obiektu do owych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe, winiarnia etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa). Program zajęć przewidywał ponadto wizytę studyjną dla stażystów na terenie założenia parkowo-pałacowego w Łazienkach (konserwacja cegły, sztukaterii i polichromii). Nauczyciele i nauczycielki pracowali ponadto nad odlewami sztukatorskimi (przygotowywanie form, ciągnięcie gzymsów). W trakcie wizyt studyjnych w łódzkich loftach uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej. Z bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli i nauczycielek spotkało się – już tradycyjnie – projektowanie w systemie AutoCAD.

Majowe staże spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i uczestniczek. Oto tylko niektóre zapisy w ankietach ewaluacyjnych:

 • Bardzo dobry sposób organizacji zajęć!
 • Najbardziej podobały mi się praktyczne warsztaty na terenie prac konserwatorskich
 • Bardzo dobrze przygotowani prowadzący, rewelacyjne warunki zakwaterowania i wyżywienie doskonałej jakości!
 • Najbardziej podobały mi się praktyczne warsztaty na terenie „Konesera”
 • Miła, sympatyczna atmosfera, świetnie przygotowani prowadzący – wyjątkowe osoby z pasją!
 • Sprawna organizacja!
 • Zdobyłam sporo nowej wiedzy, którą mam nadzieję wykorzystać w szkole
 • Staż bardzo udany!
 • Proszę o umożliwienie kontynuacji stażu w przyszłej edycji!

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W maju portal został wzbogacony o artykuł (w kategorii tematycznej Architektura) Władysława Wekera (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) pt. Żelazne pomniki Polaków na cmentarzykach litewskich – historia, teraźniejszość, przyszłość? Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie "Aedifico et conservo" 2. edycja – w stażach w terminach:

 • lipiec 2012: 23-27.07.2012 i 30.07-3.08.2012
 • sierpień 2012: 6-10.08.2012 i 13-17.08.2012

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych. Szczegółowe informacje: 22 891 01 62.


30.04.2012 r.

Informujemy, iż zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach II edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu realizowanym w miesiącu kwietniu wzięło udział 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski (8 kobiet i 5 mężczyzn).

Program merytoryczny staży przewidywał m.in. prowadzenie zajęć na terenie parku przypałacowego oraz w pałacu w Guzowie. Uczestnicy i uczestniczki włączyli się w kreowanie koncepcji zagospodarowania obiektu do nowych funkcji, pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji wnętrz (pomieszczenia hotelowe, sale konferencyjne, winiarnie w piwnicach etc.) i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa). Program zajęć przewidywał ponadto wizytę studyjną dla stażystów na terenie założenia parkowo-pałacowego w Łazienkach, gdzie zrealizowano zajęcia z konserwacji cegły, sztukaterii i malarstwa ściennego. Tradycyjnie już odbyły się zajęcia z piaskowania elementów architektonicznych (z kamienia, metalu, szkła). Zajęcia te, z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji, odbyły się na terenie Starych Babic k. Warszawy. W trakcie wizyt studyjnych w łódzkich loftach uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej. Z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i nauczycielek spotkało się projektowanie w systemie AutoCAD.
Staż spotkał się z dużym zainteresowaniem i otrzymał pozytywne opinie uczestników i uczestniczek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych:

 • Zajęcia prowadzone przez profesjonalnie przygotowana kadrę
 • Tematyka dostosowana do kierunku (specjalizacji) uczestników!
 • Więcej zajęć w systemie AutoCAD!
 • Najbardziej podobała mi się analiza problematyki związanej z konserwacją muru ceglanego
 • Więcej zajęć dotyczących rekonstrukcji ogrodów zabytkowych!

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W kwietniu portal został wzbogacony o artykuł (w kategorii tematycznej Architektura) Anny Goli pt. Rewitalizacja pałacu w Guzowie - wybrane aspekty. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie "Aedifico et conservo" II edycja – w stażach w terminach:

(uwaga: wprowadziliśmy nowy, dodatkowy termin czerwcowy, pokrywający się
z wydarzeniami i atrakcjami EURO 2012 w Warszawie!):

 • czerwiec 2012: 18-27.06.2012
 • lipiec 2012: 23-27.07.2012 i 30.07-3.08.2012
 • sierpień 2012: 6-10.08.2012 i 13-17.08.2012

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych. Szczegółowe informacje: 22 891 01 62.


30.03.2012 r.

Informujemy, iż zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach II edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W dwóch stażach, realizowanych w miesiącu marcu, wzięło udział odpowiednio: 17 i 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski.

Program merytoryczny przewidywał m.in. wprowadzenie zajęć na terenie parku przypałacowego w pałacu w Guzowie (aż czterech stażystów było szczególnie zainteresowanych architekturą krajobrazu) – położono nacisk na zagadnienia: urbanistyka krajobrazu, rozpoznanie oryginalnego projektu założenia parkowego, oznaczenie dawnych ścieżek, przedeptów, alejek, mostków, wysp, lodowni, grot, rozpoznanie gatunków drzew i
krzewów; opracowanie projektów rewaloryzacji parku. Program zajęć przewidywał ponadto wizytę studyjną dla stażystów na terenie założenia parkowo-pałacowego w Łazienkach, gdzie zrealizowano zajęcia z konserwacji cegły, sztukaterii i malarstwa ściennego. Opiekunka stażu zdecydowała o włączeniu do programu stażu zajęć z piaskowania elementów architektonicznych (z kamienia, metalu, szkła). Zajęcia te, z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji, odbyły się na terenie Starych Babic k. Warszawy,
Staże spotkały się z dużym zainteresowaniem i otrzymały pozytywne opinie uczestników i uczestniczek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych:

 • Profesjonalna obsługa, merytoryczne przygotowanie opiekuna stażu, zadania przygotowane pod nasze potrzeby!
 • Przygotowany merytorycznie prowadzący i ich zaangażowanie z przekazanie wiadomości!
 • Spotkanie z p. Małgosią Pastewką (WWW „Koneser”, Łazienki) i z p. Tomkiem Siwcem (Hala Mirowska) – wspaniałe!
 • Ciekawa tematyka, duża wiedza prowadzących!
 • Perfekcyjne przygotowanie prowadzących!
 • Więcej takich staży!

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami zamieszczonymi na naszym specjalistycznym portalu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W marcu portal został wzbogacony o artykuł dr-a Zbigniewa Michalczyka (Instytut Sztuki PAN) pt. Architektura dawnego gmachu filharmonii w Warszawie. Geneza, opinie współczesnych i tzw. odbudowa. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie "Aedifico et conservo" II edycja – w stażach w terminach:

 • kwiecień 2012: 16-20.04.2012 i 23-27.04.2012
 • maj 2012: 7-11.05. i 28.05-1.06.
 • sierpień 2012: 6-10.08.2012 i 13-17.08.2012

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych. Szczegółowe informacje: 22 891 01 62.


22.03.2012 r.

Galeria zdjęć ze staży w terminach:
27.02.-2.03.2012 i 12.-16.03.2012
5-9.03.2012 i 19-23.03.2012


09.02.2012 r.

Informujemy, iż istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie "Aedifico et conservo" II edycja. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 891 01 62.


9.01.2012 r.

Szanowni Nauczyciele, w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w terminie majowym (14-18.05.2012 i 21-25.05.2012 r. ) informujemy, iż uruchomiliśmy nowy termin: 7-11.05.2012 r. i 28.05-1.06.2012 r.


16.12.2011 r.

Informujemy, iż zakończyliśmy z sukcesem pierwszy staż w II edycji projektu „Aedifico et Conservo”. W stażu wzięło udział 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i otrzymał pozytywne opinie, o czym świadczą ankiety ewaluacyjne. Zachęcamy do udziału w innych terminach. Wolne terminy:

 • luty 2012: 6-10.02.2012 i 20-24.02.1012
 • marzec 2012: 27.02-02.03.2012 i 12-16.03.2012
 • marzec 2012: 5-9.03.2012 i 19-23.03.2012
 • kwiecień 2012: 16-20.04.2012 i 23-27.04.2012
 • lipiec 2012: 23-27.07.2012 i 30.07-3.08.2012
 • sierpień 2012: 6-10.08.2012 i 13-17.08.2012


02.11.2011 r.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych do udziału w 2. edycji projektu "Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce" (szczegółowe informacje zamieszczone są w zakładce - informacje o projekcie). Zachęcamy do udziału szczególnie mężczyzn. Liczba miejsc w programie ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych faxem 22 891 01 62 lub mailem (skan): projekty@fundacja-hereditas.pl, a następnie o dosłanie oryginałów pocztą na adres Fundacji Hereditas:
ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa

FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl