fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Edukacja kulturalna - dziedzictwo kulturowe (edycja 2009)

Fundacja Hereditas zaprasza nauczycieli z województwa mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji cieszących się dużym zainteresowaniem bezpłatnych warsztatach szkoleniowych poświęconych edukacji kulturalnej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz krzewieniu wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego (w zakresie wykraczającym poza ofertę programową wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli) w sferze wypracowania optymalnej, nowoczesnej metodyki rozwijania zainteresowania lokalną i regionalną historią oraz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży szkolnej. To okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, wychowawców i animatorów środowisk oświatowych, do przyswojenia współczesnych metod nauczania w edukacji kulturalnej (w tym Internetu i multimediów).

W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie specjalistyczna wiedza, połączona z warsztatami aktywizującymi (przy wykorzystaniu multimediów), w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i tradycji wraz ze wskazówkami metodologicznymi wykorzystania przyswojonej wiedzy w szkołach. Warsztaty obejmują 8 godz. szkoleniowych (warsztaty stacjonarne), 8 godz. warsztatów terenowych (Zamek Królewski w Warszawie oraz warsztat na terenie warszawskiej Pragi), 1 całodniowy objazd "Dziedzictwo Mazowsza - wykorzystanie zasobów kultury materialnej regionu w edukacji". Warsztaty odbędą się w dn. 29 maja (piątek), 4 czerwca (czwartek) i 13 czerwca (piątek) 2009 r. Szkolenie prowadzone będzie przez Michała Krasuckiego (Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i Janusza Sujeckiego (Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa, Muzeum Warszawskiej Pragi). Zobacz program szkoleń.

Zajęcia będą opatrzone odpowiednimi komentarzami i multimedialnymi prezentacjami. Uczestnicy otrzymają drukowane materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza. Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji:
Fundacja Hereditas
ul. Jaworzyńska 8 lok. 2
00-634 Warszawa
022 353 83 30, 022 353 83 31

Projekt powstaje przy współpracy finansowej
Samorządu Województwa Mazowieckiego

Partnerzy