fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola"

"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola"

Wykorzystanie specyfiki dziedzictwa poprzemysłowego w procesie tworzenia kultury oraz upowszechnienie najlepszych doświadczeń w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej prowadzonej przy wykorzystaniu zasobów tego dziedzictwa - to wybrane cele ogólnopolskiej konferencji pn. "Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Projekt badawczo-edukacyjny dla kadr kultury", która odbędzie się w dn. 4-5 czerwca w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Organizator przedsięwzięcia, Fundacja Hereditas, już po raz kolejny podejmuje cieszący się coraz większym zainteresowaniem środowisk konserwatorskich,  kadr kultury, jak też inwestorów prywatnych, temat ochrony reliktów postindustrialnych poprzez ich adaptacje do pełnienia nowych funkcji. Patronat Honorowy nad konferencją sprawować będzie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Współorganizacja: Polska Izba Artystów Konserwatorów Dziel Sztuki, Polski Komitet TICCIH, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki.

W pierwszym dniu konferencji (czwartek) przewidziano wystąpienia przedstawicieli środowisk naukowych, konserwatorskich i kulturalnych z terenu całego kraju - architektów, historyków sztuki, muzealników, konserwatorów m.in. z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Szczecina, Starachowic, a także inwestorów prywatnych (patrz: szczegółowy program konferencji). Prelegenci zaprezentują najciekawsze adaptacje obiektów postindustrialnych z terenu kraju, poszerzone o studia porównawcze wybranych przykładów ze świata.

Dzień drugi (piątek) przeznaczony jest na wizyty studyjne w warszawskich obiektach poprzemysłowych m.in. d. W.W.W. "Koneser", d. Fabryka Norblina, Gazownia Warszawska, wybrane mniejsze obiekty z terenu Śródmieścia i Pragi.

Do udziału w konferencji w charakterze słuchaczy i dyskutantów (przewidziano panel dyskusyjny z udziałem prelegentów) zapraszamy konserwatorów, szeroko pojęte kadry kultury (animatorzy kultury, centra i domy kultury, muzealnicy, galerie, teatry itp.), organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, uczelnie artystyczne. Liczba miejsc ograniczona - prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Fundacja Hereditas uprzejmie dziękuje Pani Barbarze Jezierskiej Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie za współpracę, życzliwość i pomoc w realizacji projektu. Serdeczne podziękowania składamy Polskiej Izbie Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Polskiemu Komitetowi TICCIH, Fundacji Otwartego Muzeum Techniki za nieocenioną pomoc w przygotowaniu programu konferencji oraz współudział przy realizacji projektu, a także Mazowieckiemu Centrum Kultury i Sztuki za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby projektu i niezwykle sprawną pomoc organizacyjną.

Dziękujemy także firmom i instytucjom: PGNiG, Muzeum Gazownictwa, Juvenes Sp. z o.o., BBI Development NFI SA, Stowarzyszenie Monopol Warszawski, MediaDem, ArtNorblin, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Muzeum Powstania Warszawskiego za aktywną współpracę oraz udostępnienie obiektów na potrzeby projektu.


Program jest realizowany przy współpracy finansowej
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ORGANIZATORZY

               

WSPÓŁPRACA

           
       

PATRONAT MEDIALNY

       

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie i odesłanie formularz zgłoszeniowego
(fax: 022 353 83 31, fundacja@fundacja-hereditas.pl).
Szczegółowe informacje: Katarzyna Komar-Michalczyk 022 353 83 30, 0 500 704 704