fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Dziedzictwo wokół nas. Odkryj swój region - poznaj - pamiętaj!". II edycja.

"Dziedzictwo wokół nas. Odkryj swój region - poznaj - pamiętaj!". Proejkt edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.
II edycja (kontynuacja projektu z roku 2008).

Fundacja Hereditas zaprasza grupy dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (szkoły wszystkich poziomów, domy dziecka) do udziału w II edycji projektu "Dziedzictwo wokół nas. Odkryj swój region - poznaj - pamiętaj".

W roku bieżącym projekt obejmuje realizację:

a. wykładów o historii, zabytkach, tradycji i dziedzictwie kulturowym w regionie (zabytki architektury, rzeźby, malarstwa - w różnych okresach dziejowych, wybitne postaci - zasłużone dla Mazowsza oraz twórcy, których dzieła tworzą spuściznę kultury materialnej na Mazowszu, konserwacja i opieka nad zabytkami w regionie); zapewnimy materiały plastyczne do zajęć;

b. warsztatów terenowych: każdorazowo będziemy poruszać się inną trasą tematyczną, odwiedzimy inne miejsca w okolicy - podczas warsztatów terenowych nacisk położony zostanie na zagadnienia związane z architekturą (zwłaszcza rezydencjonalną - dwory i pałace - ale też sakralną) Mazowsza;

c. objazdu naukowo-poznawczego (trasa ok. 150 km) - "Dwory i pałace Mazowsza";

d. konkursu na opracowanie katalogu dworów i pałaców Mazowsza.

Trenerzy - konserwatorzy zabytków, historycy sztuki - dojadą na zajęcia do Waszej szkoły! Istnieje możliwość dostosowania terminarza zajęć do możliwości Waszej szkoły. Zapewniamy materiały plastyczne, dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona! Prosimy o wypełnienie załączonego formularza. Pierwsze zajęcia: wrzesień / październik 2009.

Projekt jest realizowany przy udziale
środków Województwa Mazowieckiego

Jeśli Państwa Szkoła będzie zainteresowana udziałem w projekcie, uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w terminie możliwie najszybszym za pośrednictwem załączonego formularza. Liczba miejsc ograniczona!