fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Koneserzy architektury. Style - pojęcia - dzieła"


"Koneserzy architektury. Style - pojęcia - dzieła"
Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Warszawy

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Warszawy do udziału w programie edukacyjnym dotyczącym historii architektury polskiej (na tle zagadnień architektury europejskiej).

W programie m.in.:

a) wykłady z teorii architektury (patrz: Harmonogram), które przybliżą zagadnienia związane ze stylami architektonicznymi na przestrzeni wieków, począwszy od architektury starożytnej, poprzez wieki średnie, epokę nowożytną, przełom XIX / XX w., skończywszy na architekturze socrealizmu; wykładom towarzyszyć będą uzupełniające prelekcję prezentacje multimedialne;

b) zajęcia praktyczne - warsztaty terenowe (patrz: Harmonogram), które uzupełnią wiedzę przekazaną na wykładach z teorii architektury: rozpoznawanie stylów w bezpośrednim kontakcie z obiektem (wędrówki poznawcze i wizyty na terenie obiektów o szczególnej wartości architektonicznej z terenu Warszawy - obiektów reprezentujących poszczególne style w architekturze np. barokowe kościoły ss. wizytek, sakramentek, św. Marcina, pałace, kamienice i gmachy użyteczności publicznej, socrealistyczne założenia urbanistyczne i gmachy itp.;

c) wyjazdy terenowe - naukowo-badawcze (patrz obok) po najciekawszych, a zarazem najbardziej reprezentatywnych obiektach architektonicznych w okolicach Warszawy, prezentujących różne style w architekturze - kościoły barokowe, klasycystyczne oraz w typie tzw. gotyku nadwiślańskiego, architektura rezydencjonalna - dwory, pałace itp. (ok. 150 km trasa). Trasy objazdów konstruowane będą pod kątem stylistycznej różnorodności architektury Mazowsza oraz na tle sylwetek architektów, których twórczość silnie związana była z Mazowszem np. Jakub Kubicki, Hilary Szpilowski, Jan Baptysta z Wenecji i in.;

Na zakończenie projektu odbędzie się mini-olimpiada sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę - laureaci zostaną nagrodzeni książkami dot. historii sztuki, architektury, konserwacji dzieł sztuki, ochrony zabytków.

Zapraszamy też do udziału w konkursie na opracowanie monografii stylu bądź artysty - najbardziej charakterystycznego i ważnego dla Warszawy i jej okolic (nagrody!). Najlepsza praca zostanie wydana w formie CD (w nakładzie 500 egz.) i będzie rozpowszechniania wśród warszawskich szkół.

Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu środków finansowych
Miasta Stołecznego Warszawy

PARTNERZY