fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Harmonogram grupa II (prowadzący: Piotr Grzegorz Mądrach)
Harmonogram grupa II (prowadzący: Piotr Grzegorz Mądrach)


Harmonogram, 2. grupa, prowadzący: Piotr Grzegorz Mądrach


4 lipca 2017 r. (wtorek), godz. 9.00-17.00, sala warsztatowa Fundacji Hereditas,
ul. Marszałkowska 58 lok. 24 (3. piętro; wejście na klatkę schodową z drugiej bramy) –
prelekcje wprowadzające (dr Anna Gola, Piotr Grzegorz Mądrach), m.in. omówienie ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami, historia form, detali architektonicznych/stylów
w architekturze, historia architektury Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem architektury mieszkaniowej (kamienice) w Warszawie i na Pradze, rewitalizacja Pragi; warsztaty dot. przygotowania opisów detalu architektonicznego: wykład + ćwiczenia; obiad o godz. 13.45 w Barze Prasowym, ul. Marszałkowska 10/16

5 lipca (środa), godz. 9.00-17.00, spotkanie przed budynkiem administracyjno-mieszkalnym zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16 praca w terenie: inwentaryzacja
i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich (pod nadzorem i kierunkiem osób prowadzących); obiad o godz. 13.45 w Barze Ząbkowskim, ul. Ząbkowska 2

6 lipca (czwartek), godz. 9.00-17.00, spotkanie przed budynkiem administracyjno-mieszkalnym zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16 praca w terenie: inwentaryzacja
i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich (pod nadzorem i kierunkiem osób prowadzących); obiad o godz. 13.45 w Barze Ząbkowskim, ul. Ząbkowska 2

7 lipca (piątek), godz. 13.00-21.00, spotkanie przed budynkiem administracyjno-mieszkalnym zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16 praca w terenie: inwentaryzacja
i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich (pod nadzorem i kierunkiem osób prowadzących); obiad o godz. 13.45 w Barze Ząbkowskim, ul. Ząbkowska 2

8 lipca (sobota), godz. 9.00-17.00, spotkanie przed spotkanie przed budynkiem administracyjno-mieszkalnym zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16 praca w terenie: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich (pod nadzorem
i kierunkiem osób prowadzących); obiad o godz. 13.45 w Barze Ząbkowskim, ul. Ząbkowska 2

9 lipca (niedziela), godz. 9.00-17.00, spotkanie przed spotkanie przed budynkiem administracyjno-mieszkalnym zajezdni tramwajowej, ul. Kawęczyńska 16 praca w terenie: inwentaryzacja i dokumentacja detalu architektonicznego kamienic praskich (pod nadzorem
i kierunkiem osób prowadzących); obiad o godz. 13.45 w Barze Ząbkowskim, ul. Ząbkowska 2; zakończenie obozu

17.07.-31.08.2017 – prace nad bazą danych detalu architektonicznego


Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa

Partner projektu:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ

Patronat medialny:

zabytek.co

Zapisy i szczegółowe informacje:
Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl